• Machinery ตลาดกลางเครื่องจักกลหนัก รถบรรทุก ซื้อขาย ประมูล / มือสองนำเข้า ซื้อผู้ขายโดยตรง MachineryThai.com
 • ถ้ามีรถบรรทุกมือสองไม่ได้ใช้งานอยากขายต้องที่ MachineryThai.com
 • กำลังหารถบรรทุกมือสอง สภาพดี ราคาถูก คุยง่ายต้องที่ MachineryThai.com
 • ต้องการขายเครื่องจักกลหนักเองข่ายง่ายๆ ต้องที่ MachineryThai.com
 • ลงทะเบียนประกาศซื้อขายฟรี สมัครสมาชิกเลย
123-456-789
Mon - Sun: 8:00 - 16:00
WA470-8 ตัก 4.50 คิว ยกสูง 4.50 เมตร สภาพสวย พร้อมใช้งาน WA470-8 ตัก 4.50 คิว ยกสูง 4.50 เมตร สภาพสวย พร้อมใช้งาน WA470-8 ตัก 4.50 คิว ยกสูง 4.50 เมตร สภาพสวย พร้อมใช้งาน

WA470-8 ตัก 4.50 คิว ยกสูง 4.50 เมตร สภาพสวย พร้อมใช้งาน

11 ชั่วโมงที่แล้ว
ไม่ระบุราคา

บริษัท พัฒนาเฮฟวี่แมชชีน จำกัด เรียน: ท่านลูกค้า เรื่อง:ขอเสนอขายเครื่องจักรหนักมือสองนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น ไม่เคยผ่านการใช้งานในไทย รถตัก WA470-8 ทางบริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความไว้วางใจจากท่านลูกค้าในเร็ววันนี้ ขอแสดงคว

 • บริษัท พัฒนาเฮฟวี่แมชชีน จำกัด
 • เขตนาโคก สมุทรสาคร
 • ต้องการขาย
 • 28 view
WA100-5 ตัก 1.50คิว ยกสูง 3.40ม. 4 สูบเทอร์โบ WA100-5 ตัก 1.50คิว ยกสูง 3.40ม. 4 สูบเทอร์โบ WA100-5 ตัก 1.50คิว ยกสูง 3.40ม. 4 สูบเทอร์โบ

WA100-5 ตัก 1.50คิว ยกสูง 3.40ม. 4 สูบเทอร์โบ

11 ชั่วโมงที่แล้ว
ไม่ระบุราคา

บริษัท พัฒนาเฮฟวี่แมชชีน จำกัด เรียน: ท่านลูกค้า เรื่อง:ขอเสนอขายเครื่องจักรหนักมือสองนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น ไม่เคยผ่านการใช้งานในไทย รถตัก WA100-5 ทางบริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความไว้วางใจจากท่านลูกค้าในเร็ววันนี้ ขอแสดงคว

 • บริษัท พัฒนาเฮฟวี่แมชชีน จำกัด
 • เขตนาโคก สมุทรสาคร
 • ต้องการขาย
 • 196 view
ZW140 ตัก 2.3 คิว ยกสูง 3.80 ม. พร้อมใช้งาน ZW140 ตัก 2.3 คิว ยกสูง 3.80 ม. พร้อมใช้งาน ZW140 ตัก 2.3 คิว ยกสูง 3.80 ม. พร้อมใช้งาน

ZW140 ตัก 2.3 คิว ยกสูง 3.80 ม. พร้อมใช้งาน

11 ชั่วโมงที่แล้ว
ไม่ระบุราคา

บริษัท พัฒนาเฮฟวี่แมชชีน จำกัด เรียน: ท่านลูกค้า เรื่อง:ขอเสนอขายเครื่องจักรหนักมือสองนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น ไม่เคยผ่านการใช้งานในไทย รถตัก ZW140 ทางบริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความไว้วางใจจากท่านลูกค้าในเร็ววันนี้ ขอแสดงความ

 • บริษัท พัฒนาเฮฟวี่แมชชีน จำกัด
 • เขตนาโคก สมุทรสาคร
 • ต้องการขาย
 • 214 view
CAT910 คอนโทรลเดี่ยว ขนาดเท่า 510 แต่ราคาถูกกว่า พร้อมใช้งาน CAT910 คอนโทรลเดี่ยว ขนาดเท่า 510 แต่ราคาถูกกว่า พร้อมใช้งาน CAT910 คอนโทรลเดี่ยว ขนาดเท่า 510 แต่ราคาถูกกว่า พร้อมใช้งาน

CAT910 คอนโทรลเดี่ยว ขนาดเท่า 510 แต่ราคาถูกกว่า พร้อมใช้งาน

11 ชั่วโมงที่แล้ว
ไม่ระบุราคา

บริษัท พัฒนาเฮฟวี่แมชชีน จำกัด เรียน: ท่านลูกค้า เรื่อง:ขอเสนอขายเครื่องจักรหนักมือสองนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น ไม่เคยผ่านการใช้งานในไทย 1. รถตัก CAT910 เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับความไว้วางใจจากท่านในเร็ววันนี้ ขอแสดงความนับถือ บริ

 • บริษัท พัฒนาเฮฟวี่แมชชีน จำกัด
 • เขตนาโคก สมุทรสาคร
 • ต้องการขาย
 • 3,123 view
WA30-6 ตัก 0.5 คิว ยกสูง 2.60 ม. สภาพสวย WA30-6 ตัก 0.5 คิว ยกสูง 2.60 ม. สภาพสวย WA30-6 ตัก 0.5 คิว ยกสูง 2.60 ม. สภาพสวย

WA30-6 ตัก 0.5 คิว ยกสูง 2.60 ม. สภาพสวย

11 ชั่วโมงที่แล้ว
ไม่ระบุราคา

บริษัท พัฒนาเฮฟวี่แมชชีน จำกัด เรียน: ท่านลูกค้า เรื่อง:ขอเสนอขายเครื่องจักรหนักมือสองนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น ไม่เคยผ่านการใช้งานในไทย รถตัก WA30-6 ทางบริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความไว้วางใจจากท่านลูกค้าในเร็ววันนี้ ขอแสดงควา

 • บริษัท พัฒนาเฮฟวี่แมชชีน จำกัด
 • เขตนาโคก สมุทรสาคร
 • ต้องการขาย
 • 176 view
รถขุด CAT320C ขนาดเท่า PC200 นำเข้าจากญี่ปุ่น พร้อมใช้งาน รถขุด CAT320C ขนาดเท่า PC200 นำเข้าจากญี่ปุ่น พร้อมใช้งาน รถขุด CAT320C ขนาดเท่า PC200 นำเข้าจากญี่ปุ่น พร้อมใช้งาน

รถขุด CAT320C ขนาดเท่า PC200 นำเข้าจากญี่ปุ่น พร้อมใช้งาน

11 ชั่วโมงที่แล้ว
1,950,000

บริษัท พัฒนาเฮฟวี่แมชชีน จำกัด เรียน: ท่านลูกค้าเรื่อง:ขอเสนอขายเครื่องจักรหนักมือสองนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น ไม่เคยผ่านการใช้งานในไทย1. รถขุด 320Cทางบริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความไว้วางใจจากท่านลูกค้าในเร็ววันนี้ ขอแสดงความนับถื

 • บริษัท พัฒนาเฮฟวี่แมชชีน จำกัด
 • เขตนาโคก สมุทรสาคร
 • ต้องการขาย
 • 3,053 view
รถขุดขนาด 3 ตัน แทรคเหล็ก ราคาถูก รถขุดขนาด 3 ตัน แทรคเหล็ก ราคาถูก รถขุดขนาด 3 ตัน แทรคเหล็ก ราคาถูก

รถขุดขนาด 3 ตัน แทรคเหล็ก ราคาถูก

11 ชั่วโมงที่แล้ว
ไม่ระบุราคา

บริษัท พัฒนาเฮฟวี่แมชชีน จำกัด เรียน: ท่านลูกค้าเรื่อง:ขอเสนอขายเครื่องจักรหนักมือสองนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น ไม่เคยผ่านการใช้งานในไทย1. รถขุดขนาด 3 ตันทางบริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความไว้วางใจจากท่านลูกค้าในเร็ววันนี้ ขอแสดงความ

 • บริษัท พัฒนาเฮฟวี่แมชชีน จำกัด
 • เขตนาโคก สมุทรสาคร
 • ต้องการขาย
 • 1,642 view
PC30 รถขุดเล็กขนาด 3 ตัน นำเข้าจากญี่ปุ่น พร้อมใช้งาน PC30 รถขุดเล็กขนาด 3 ตัน นำเข้าจากญี่ปุ่น พร้อมใช้งาน PC30 รถขุดเล็กขนาด 3 ตัน นำเข้าจากญี่ปุ่น พร้อมใช้งาน

PC30 รถขุดเล็กขนาด 3 ตัน นำเข้าจากญี่ปุ่น พร้อมใช้งาน

11 ชั่วโมงที่แล้ว
190,000

บริษัท พัฒนาเฮฟวี่แมชชีน จำกัด เรียน: ท่านลูกค้า เรื่อง:ขอเสนอขายเครื่องจักรหนักมือสองนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น ไม่เคยผ่านการใช้งานในไทย รถขุด PC30 ทางบริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความไว้วางใจจากท่านลูกค้าในเร็ววันนี้ ขอแสดงความน

 • บริษัท พัฒนาเฮฟวี่แมชชีน จำกัด
 • เขตนาโคก สมุทรสาคร
 • ต้องการขาย
 • 20 view
ปั๊มลม Denyo สภาพพร้อมใช้งาน ราคาถูก สนใจติดต่อ 0927826142 ปั๊มลม Denyo สภาพพร้อมใช้งาน ราคาถูก สนใจติดต่อ 0927826142 ปั๊มลม Denyo สภาพพร้อมใช้งาน ราคาถูก สนใจติดต่อ 0927826142

ปั๊มลม Denyo สภาพพร้อมใช้งาน ราคาถูก สนใจติดต่อ 0927826142

11 ชั่วโมงที่แล้ว
ไม่ระบุราคา

บริษัท พัฒนาเฮฟวี่แมชชีน จำกัด เรียน: ท่านลูกค้า เรื่อง: ขอเสนอขายเครื่องจักรหนักนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น ไม่เคยผ่านการใช้งานในไทย 1. ปั๊มลม Denyo เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับความไว้วางใจจากท่านในเร็ววันนี้ ขอแสดงความนับถือ บ

 • บริษัท พัฒนาเฮฟวี่แมชชีน จำกัด
 • เขตนาโคก สมุทรสาคร
 • ต้องการขาย
 • 1,683 view
ขายหัวเจาะสำหรับ PC100,PC120 นำเข้าจากญี่ปุ่นแท้ ขายหัวเจาะสำหรับ PC100,PC120 นำเข้าจากญี่ปุ่นแท้

ขายหัวเจาะสำหรับ PC100,PC120 นำเข้าจากญี่ปุ่นแท้

11 ชั่วโมงที่แล้ว
ไม่ระบุราคา

บริษัท พัฒนาเฮฟวี่แมชชีน จำกัด เรียน: ท่านลูกค้า เรื่อง: ขอเสนอขายเครื่องจักรหนักนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น ไม่เคยผ่านการใช้งานในไทย 1. หัวเจาะ 7XB เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับความไว้วางใจจากท่านในเร็ววันนี้ ขอแสดงความนับถือ บร

 • บริษัท พัฒนาเฮฟวี่แมชชีน จำกัด
 • เขตนาโคก สมุทรสาคร
 • ต้องการขาย
 • 1,989 view